Nájom v Rakúsku – Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy („Mietanbot“)

Ponuka na prenájom v Rakúsku („Mietanbot“) je záväzná ponuka prenajímateľa na prenájom bytu za podmienok uvedených v ponuke. V ideálnom prípade by ponuka na prenájom mala obsahovať všetky informácie týkajúce sa uzavretia zmluvy o prenájme. Patria sem predovšetkým: adresa nehnuteľnosti na prenájom, údaje zmluvných strán, druh nájmu, doba nájmu, výška nájmu (ideálne rozdelená medzi nájomné a prevádzkové náklady, prípadne náklady na kúrenie a DPH), úžitková plocha bytu a jeho zariadenie. Nikdy sa nespoliehajte na slovné dohody! Všetko, čo je pre vás relevantné pre uzavretie nájomnej zmluvy, by malo byť písomne zaznamenané v ponuke na prenájom.

 

Môžem odstúpiť od ponuky prenájmu?

Každý, kto podpíše ponuku na prenájom, urobí záväzné vyhlásenie, že si chce byt prenajať za dohodnuté nájomné. Týmto pádom ste viazaní touto ponukou, buď na dohodnuté záväzné obdobie ponuky alebo na primeranú dobu, približne 14 dní. Počas tejto doby zostáva na prenajímateľovi, či vašu ponuku príjme a uzatvorí najomnú zmluvu alebo nie. Odstúpenie je možné iba vo vybraných zákonných prípadoch o ochrane spotrebiteľa: Ak ako spotrebiteľ predložíte svoje zmluvné vyhlásenie v ten istý deň, v ktorom ste si byt prezreli prvýkrát, môžete od neho písomne odstúpiť do jedného týždňa. Lehota však začína plynúť až potom, keď dostanete duplikát zmluvného vyhlásenia a písomné pokyny týkajúce sa vášho práva na odstúpenie.

 

Kedy musím zaplatiť zálohu?

Kauciu používajú prenajímatelia ako štandardnú rezervu na všetky budúce nároky spojené s nájmom, napríklad ak je poškodený byt alebo ak nie je zaplatené nájomné. Platí sa preto iba po alebo pri uzavretí nájomnej zmluvy. Nie ste povinní platiť kaucie a podobné zábezpeky vopred! Odporúčame vám zdokumentovať prevod zálohy písomným potvrdením a poznámkou v nájomnej zmluve. Ak sa vysťahujete z bytu a vypoviete zmluvu, budete musieť preukázať, že ste zložili kauciu. To je však veľmi ťažko dokázateľné, ak nemáte o zaplatení kaucie písomny dôkaz!

 

Ako právnik v Rakúsku Vám ponúkam preverenie alebo vyhotovenie ponuky na prenájom na mieru za paušálnu sumu 200€ (+ výdavky v hotovosti, + 20% DPH). Kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár alebo priamo pod číslom +43 699 170 539 88 (sme dostupní aj cez whatsapp).

______________________________________

# advokat rakusko # pravnik rakusko # kupna zmluva # zmluva # kupa nehnutelnosti v rakusku # byt rakusko predaj # rodinny dom rakusko predaj # byvanie rakusko #obchodne pravo rakusko # podnikove pravo rakusko # pravo nehnutelnosti rakusko # korporatne pravo # sudny proces rakusko # zaloba rakusko # exekucia rakusko # podnikanie rakusko