Maximálna výška nájomného v Rakúsku

V Rakúsku je výška nájomného v určitých prípadoch zákonne obmedzená. Aby bolo možné posúdiť, či je vaše nájomné príliš vysoké, je nutné posúdiť či váš nájom spadá pod ochranu rakúskeho zákona o prenájme („Mietrechtsgesetz“). Tento zákon ustanovuje obmedzenie nájmov v klasických starých budovách (postavených pred rokom 1945) a v bytových domoch, postavených s pomocou verejných dotácií. To taktiež znamená, že práve v nových budovách, ktoré boli postevené bez dotácií, je možné voľne dohodnúť nájomné medzi prenajímateľom a nájomcom.

 

Čo je zahrnuté v mesačných platbách?

Nájomné sa obvykle skladá z čistého nájomného, prevádzkových nákladov a DPH. Podrobnosti nájdete napríklad vo svojej nájomnej zmluve alebo v informáciách od správcu bytovky.

 

Aké vysoké môže byť nájomné?

V prípade bytov, spadajúcich pod zákon o prenájme („Mietrechtsgesetz“), prenajatých po 28. februári 1994 sa spravidla vyžaduje normované nájomné („Richtewert“). Na základe „normonavej hodnoty“ štandardného bytu sa konkrétne nájomné pre váš byt počíta individuálne. Za individuálne a nadštandardné vybavenie sú možné príplatky, alebo ak je byt podštandardný je potrebné vykonať zľavy.

 

Moje nájomné je príliš vysoké. Čo môžem urobiť?

V prípade nájomných zmlúv na dobu neurčitú môžete s našou podporou získať zľavu počas prvých troch rokov prenájmu. V prípade nájmov na dobu určitú alebo dokonca reťazových nájmov sa obdobie na preskúmanie nájomnej zmluvy končí najneskôr 6 mesiacov po ukončení nájmu alebo po zmene nájmu na dobu neurčitú.

 

Môže sa počas nájmu zvýšiť nájomné?

Počas nepretržitého nájmu sa môže nájomné zvýšiť iba vtedy, ak ide o zákonnú úpravu normovanej hodnoty a v nájomnej zmluve bolo dohodnuté indexovanie najomného. Takmer vo všetkých nájomných zmluvách je zmena indexu spotrebiteľských cien dohodnutá ako základ pre zabezpečenie hodnoty hlavného nájomného. Tento index zverejňuje každý mesiac štatisticky úrad Rakúska („Statistik Austria“) na základe vývoja všeobecných spotrebiteľských nákladov.

 

Ak chcete aj vy ušetriť na nájomnom, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár alebo priamo pod +43 699 170 539 88 (aj cez whatsapp) a preveríme výšku vášho najomného.

______________________________________

# advokat rakusko # pravnik rakusko # kupna zmluva # zmluva # kupa nehnutelnosti v rakusku # byt rakusko predaj # rodinny dom rakusko predaj # byvanie rakusko #obchodne pravo rakusko # podnikove pravo rakusko # pravo nehnutelnosti rakusko # korporatne pravo # sudny proces rakusko # zaloba rakusko # exekucia rakusko # podnikanie rakusko