Kúpna zmluva na nehnuteľnosť v Rakúsku

V Rakúsku je v praxi zaužívané, že kupujúci môže poveriť vlastného advokáta vyhotovením finálnej kúpnej zmluvy a vykonaním vkladu do katastra nehnuteľností. Poverený advokát pripraví finálnu kúpnu zmluvu, v ktorej sa ustanovia záruky a ručenia, tak aby záujmy kupujúceho boli zohľadnené a zabezpečené.

Ďalej je taktiež zaužívanou praxou, že poverený advokát preberá funkciu úschovníka (tzv. “Treuhänder”) pre kúpnu cenu, pokiaľ nebude povolený vklad do katastra nehnuteľností. Najmä ak je kúpa nehnuteľností financovaná bankou, bude banka žiadať poverenie advokáta úschovou financovanými prostriedkami.

Advokát preto v kúpnej zmluve detailne ustanoví podmienky úschovy, a to najmä do akej lehoty musi kupujúci alebo jeho banka previesť kúpnu cenu na úschovný (vinkulovaný) účet. Ďalej je potrebné podrobne ustanoviť podmienky, kedy sa vyplatí kúpna cena predávajúcemu, keďže vyplatenie nie je regulované zákonom. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď kúpna cena bola vyplatená priamo v deň podpisu kúpnej zmluvy, pričom vklad a vlastnícke právo v katastri ešte nebolo zaistené. Takýto postup je obzvlášť rizikový z pohľadu kupujúceho.

Máme obsiahle skúsenosti s kúpnymi zmluvami a vieme zabezpečiť taktiež služby uschovníka a vykonať vklad do katastra za paušálnu sumu 2% z kúpnej ceny (+ výdavky v hotovosti, + 20% DPH).

______________________________________

# advokat rakusko # pravnik rakusko # kupna zmluva # zmluva # kupa nehnutelnosti v rakusku # byt rakusko predaj # rodinny dom rakusko predaj # byvanie rakusko #obchodne pravo rakusko # podnikove pravo rakusko # pravo nehnutelnosti rakusko # korporatne pravo # sudny proces rakusko # zaloba rakusko # exekucia rakusko # podnikanie rakusko