Kúpna ponuka na nehnuteľnosť v Rakúsku (“Kaufanbot”)

Vychádzajme z obvyklej situácie, keď ste si práve prešli obhliadkou vašej novej nehnuteľnosti a plní nadšenia sa obrátite na realitného makléra alebo priamo na prítomného predávajúceho, že chcete kúpiť danú nehnuteľnosť.

Realitný maklér alebo predávajúci Vám v tom momente predloží ponuku na kúpu, takzvaný “Kaufanbot”. A práve už pri tomto dokumente je potrebné byť maximálne obozretný, pretože akonáhle vy ponúknete predávajúcemu kúpu danej nehnuteľnosti a predávajúci Vašu ponuku príjme, uzatvorí sa záväzná kúpna zmluva. V ďalšom kroku sa vyhotoví finálna zmluva, kde sa dohodnete na zvyšných ustanoveniach, ale kúpa nehnuteľnosti je už záväzná.

Taktiež treba byť obozretný s ohľadom na obsah kúpnej ponuky, pretože vo veľa prípadoch  sa predávajúci pokúsi napríklad vylúčiť ručenie za nehnuteľnosť, alebo ustanoviť iné dôležité body finálnej kúpnej zmluvy, ktoré vás budú znevýhodňovať.

Vy ako kupujúci máte ale stále právo predloženú kúpnu ponuku zmeniť a dohodnúť sa na iných podmienkach a takto sa vyhnúť záväzným ustanoveniam, ktoré sa nebudú dať zrušiť (bez sankcie).

V kúpnej ponuke sa spravidla dohodne na advokátovi alebo notárovi, ktorý vyhotoví finálnu kúpnu zmluvu, vykoná vklad do katastra a bude poverený úschovou kúpnej ceny do zavkladovania nehnuteľnosti do katastra (tzv. “Treuhandschaft” – porovnateľne s vinkuláciou banky na Slovensku). Vinkulácia bankou v Rakúsku nie je bežná a banky zvyčajne takúto službu neponúkajú.

Je zaužívanou praxou, aby kupujúci vybral advokáta a teda uschovníka, ktorý vyhotoví zmluvu a vykoná vklad do katastra

Preto Vám ponúkame preverenie alebo vyhotovenie kúpnej ponuky na mieru za paušálnu sumu 250€ (+ výdavky v hotovosti, + 20% DPH).

Ak využijete naše služby pre vyhotovenie kúpnej zmluvy a vykonanie vkladu, za paušálnu sumu 2% z kúpnej ceny (+ výdavky v hotovosti, + 20% DPH) týchto 250€ sa Vám započíta.

______________________________________

# advokat rakusko # pravnik rakusko # kupna zmluva # zmluva # kupa nehnutelnosti v rakusku # byt rakusko predaj # rodinny dom rakusko predaj # byvanie rakusko #obchodne pravo rakusko # podnikove pravo rakusko # pravo nehnutelnosti rakusko # korporatne pravo # sudny proces rakusko # zaloba rakusko # exekucia rakusko # podnikanie rakusko