Slovenský advokát v Rakúsku radí

Zmluvy o dielo a fakturácia – Rakúsko

Slovenskí podnikatelia sa môžu stretnúť pri podnikaní v Rakúsku s čiastkovými faktúrami (Abschlagsrechnung alebo Teilrechnung), na ktorých sa dohodnú v zmluvách o dielo, najčastejšie pri stavebných zmluvách. Ako dodávateľ treba byť pri zmluvách o dielo obozretný, pretože rakúsky občiansky zákonník ustanovuje vo všeobecnosti, že cena za dielo je splatná až po úplnom dokončení prác. Tým pádom dodávateľ nesie finančné riziko. …

Zmluvy o dielo a fakturácia – Rakúsko Čítajte viac »

Maximálna výška nájomného v Rakúsku

V Rakúsku je výška nájomného v určitých prípadoch zákonne obmedzená. Aby bolo možné posúdiť, či je vaše nájomné príliš vysoké, je nutné posúdiť či váš nájom spadá pod ochranu rakúskeho zákona o prenájme („Mietrechtsgesetz“). Tento zákon ustanovuje obmedzenie nájmov v klasických starých budovách (postavených pred rokom 1945) a v bytových domoch, postavených s pomocou verejných …

Maximálna výška nájomného v Rakúsku Čítajte viac »

Nájom v Rakúsku – Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy („Mietanbot“)

Ponuka na prenájom v Rakúsku („Mietanbot“) je záväzná ponuka prenajímateľa na prenájom bytu za podmienok uvedených v ponuke. V ideálnom prípade by ponuka na prenájom mala obsahovať všetky informácie týkajúce sa uzavretia zmluvy o prenájme. Patria sem predovšetkým: adresa nehnuteľnosti na prenájom, údaje zmluvných strán, druh nájmu, doba nájmu, výška nájmu (ideálne rozdelená medzi nájomné …

Nájom v Rakúsku – Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy („Mietanbot“) Čítajte viac »

Aké náklady sú spojené s kúpou nehnuteľnosti v Rakúsku

Na Slovensku a v Česku je zaužívanou praxou, že kupujúci je už v inzeráte na nehnuteľnosť oboznámený so všetkými nákladmi spojenými s kúpou. V mnohých prípadoch preberie priamo realitný maklér právne služby a vklad do katastra za paušálnu sumu. V Rakúsku je to však odlišné a naši slovenskí a českí mandanti sú zarazení nasledovnými položkami, …

Aké náklady sú spojené s kúpou nehnuteľnosti v Rakúsku Čítajte viac »

Ako postupovať pri financovaní kúpy nehnuteľnosti / Nutnosť poveriť advokáta ako úschovníka

Pri financovaní kúpy nehnuteľnosti v Rakúsku, bude financujúca banka trvať na poverení advokáta ako úschovníka. Narozdiel od Slovenska, banky v Rakúsku v praxi neponúkajú vinkulované účty. To znamená, že banka financovanú kúpnu sumu prevedie len poverenému advokátovi na jeho úschovný účet. Banka na tieto účely uzatvorí zmluvu s advokátom, v ktorej sa advokát zaviaže vykonať …

Ako postupovať pri financovaní kúpy nehnuteľnosti / Nutnosť poveriť advokáta ako úschovníka Čítajte viac »

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť v Rakúsku

V Rakúsku je v praxi zaužívané, že kupujúci môže poveriť vlastného advokáta vyhotovením finálnej kúpnej zmluvy a vykonaním vkladu do katastra nehnuteľností. Poverený advokát pripraví finálnu kúpnu zmluvu, v ktorej sa ustanovia záruky a ručenia, tak aby záujmy kupujúceho boli zohľadnené a zabezpečené. Ďalej je taktiež zaužívanou praxou, že poverený advokát preberá funkciu úschovníka (tzv. …

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť v Rakúsku Čítajte viac »

Kúpna ponuka na nehnuteľnosť v Rakúsku (“Kaufanbot”)

Vychádzajme z obvyklej situácie, keď ste si práve prešli obhliadkou vašej novej nehnuteľnosti a plní nadšenia sa obrátite na realitného makléra alebo priamo na prítomného predávajúceho, že chcete kúpiť danú nehnuteľnosť. Realitný maklér alebo predávajúci Vám v tom momente predloží ponuku na kúpu, takzvaný “Kaufanbot”. A práve už pri tomto dokumente je potrebné byť maximálne …

Kúpna ponuka na nehnuteľnosť v Rakúsku (“Kaufanbot”) Čítajte viac »