RECHTSANWALT

ADVOKÁT V RAKÚSKU

Filip Ballok, LL.M.

K úspechu spoločným jazykom

Základom úspechu pri riešení každého sporu a právnej otázky je transparentnosť, efektívnosť ako aj spoločný jazyk medzi mandantom a advokátom. Mandanti oceňujú jednoduchý a zrozumiteľný výklad a odborné posúdenie právnej podstaty podľa rakúskeho práva v slovenskom, českom ako aj v nemeckom jazyku. Ako advokát je mojím cieľom pomôcť na najvyššej úrovni mandantom, ktorí sa na mňa obracajú a hľadajú riešenia na právne otázky v Rakúsku.

Po vyštudovaní rakúskeho práva vo Viedni a zložení advokátskej skúšky som pôsobil v renomovaných advokátskych kanceláriách v Rakúsku so zameraním na nehnuteľné a obchodné právo pri zastupovaní medzinárodných, najmä slovenských a českých mandantov. Získané skúsenosti mi umožňujú efektívne riešiť nielen právne problémy lokálneho, ale aj nadnárodného charakteru.

Ako asociovaný advokát spolupracujem v kooperácii s poprednou advokátskou kanceláriou v Rakúsku:

Vďaka tejto kooperácii zabezpečujeme svojim mandantom komplexné právne poradenstvo so svojimi advokátskymi kolegami vo všetkých právnych odvetviach.

Právne služby

Ako advokát v Rakúsku sa zameriavam na poskytovanie právnych služieb v nasledovných odvetviach práva:

Právo nehnuteľností a stavebné právo

Od preverenia právneho stavu nehnuteľnosti (due diligence), cez vypracovanie záväznej kúpnej ponuky a kúpnej zmluvy, až po vykonanie vkladu do katastra nehnuteľností (Grundbuch) sprevádzame našich mandantov všetkými fázami realitného obchodu. Taktiež poskytujeme právne poradenstvo v oblasti nájomného a stavebného práva a tiež developerských projektov. Medzi najčastejšie otázky ohľadom práva nehnuteľností, pre ktoré vypracujeme individuálne riešenia, patria:

 • Aký je postup pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti v Rakúsku?
 • Aké sú poplatky spojené s kúpou a predajom nehnuteľnosti v Rakúsku?
 • Aké sú špecifiká pri kúpe nehnuteľnosti od developerskej spoločnosti?
 • Ako prebieha jednanie s bankami pri financovaní nehnuteľnosti?
 • Ako sa vykonáva vklad do katastra?
 • Načo je potrebné brať ohľad pri uzatvorení nájomnej zmluvy v Rakúsku?
 • Aké sú rozdiely medzi nájmom obchodných a bytových priestorov?
 • Aké sú poplatky spojené s nájomnou zmluvou v Rakúsku?
 • Za akých podmienok je možné vypovedať nájomnú zmluvu?
 • Ako sa zabezpečiť pri výstavbe domu v rámci stavebnej zmluvy?
 • Aké sú podstatné body každej zmluvy o dielo?
 • Ako prebieha konanie o stavebnom povolení a kolaudačnom rozhodnutí?

Viac o práve nehnuteľností v Rakúsku nájdete na našom blogu.

Obchodné a korporátne právo

Venujeme sa rozmanitým právnym problémom, s ktorými podnikatelia a ich zmluvní partneri prichádzajú do styku ako aj komplexným korporátnym transakciám. Disponujeme skúsenosťami v oblasti zmluvných vzťahov, ich tvorby, realizácie ako aj uplatňovania nárokov v dôsledku porušovania zmluvných povinností. Medzi časté otázky, s ktorými sa stretávame a na ktoré poskytujeme individuálne riešenia, patria:

 • Aký je postup pri založení obchodnej spoločnosti v Rakúsku?
 • Načo je potrebné brať ohľad pri expandovaní podnikania do Rakúska?
 • Ako postupovať pri realizácii korporátnej transakcie v Rakúsku?
 • Ako sa môžu upravovať vzťahy medzi spoločníkmi a orgánmi spoločností v rakúskych obchodných spoločnostiach?
 • Ako sa vykonávajú zápisy a zmeny do obchodného registra v Rakúsku?
 • Ako si zabezpečiť svoje nároky pri uzatváraní obchodných zmlúv s rakúskymi obchodnými partnermi?
 • Aké sú podstatné body všeobecných zmluvných podmienok (VZP) v Rakúsku?
 • Aké má výhody použiť svoje vlastné všeobecné zmluvné podmienky (VZP)?

Viac informácií o obchodnom a korporátnom práve v Rakúsku nájdete na našom blogu.

Procesné právo a vymáhanie pohľadávok

Zastupujeme mandantov v konaniach pred súdmi a orgánmi štátnej správy pri ochrane ich práv v občianskoprávnych aj v obchodných sporoch, či na strane žalobcu alebo žalovaného. Odborne posúdime vymáhateľnosť pohľadávky v súdnom alebo mimosúdnom konaní a pripravíme všetky potrebné súdne podklady. Medzi najčastejšie  otázky, s ktorými sa stretávame, patria:

 • Aké preventívne opatrenia je možné vykonať v obchodných vzťahoch a predísť tak problémom s neplatičmi?
 • Aké kroky je potrebné vykonať na zabezpečenie nárokov a pohľadávok, ak zmluvný partner neuhradil faktúru alebo nedodržal zmluvný záväzok?
 • Ako prebieha súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok v Rakúsku?
 • Aký je postup exekučného konania v Rakúsku?
 • Aké kroky je potrebné podniknúť, ak ste žalovaný v Rakúsku?

Prečítajte si viac o procesnom práve a vymáhaní pohľadávok na našom blogu.

Cenník

Odmenu za poskytnuté právne služby prispôsobíme možnostiam mandanta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb, hodnotu veci a časovú náročnosť vybavenia veci. Stanovenie výšky odmeny je vždy individuálna záležitosť, ktorej predchádza dohoda s mandantom, aby nastalo k spokojnosti na oboch stranách.

Preto ponúkame prvý nezáväzný bezplatný polhodinový telefonát, v ktorom predbežne posúdime právnu podstatu vašej otázky a poskytneme individuálnu cenovú ponuku.

Je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

 • za vyhotovenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť a vykonanie vkladu do katastra,
 • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
 • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa stanoví tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa rakúskeho zákona o advokátskych tarifách (Rechtsanwaltstarifgesetz) podľa hodnoty spornej veci.

Naše služby poskytujeme na základe našich všeobecných zmluvných podmienok (VZP).

Kontakt

 • (SK) +421 (0) 951 435 870
 • (AT) + 43 (0) 699 170 539 88

Fakturačné údaje

Filip Ballok, LL.M.
Rechtsanwalt
Parkring 2
A-1010 Wien
Österreich
ATU 75410878

Otváracie hodiny

Pondelok
09:00 – 19:00
Utorok
09:00 – 19:00
Streda
09:00 – 19:00
Štvrtok
09:00 – 19:00
Piatok

09:00 – 17:00

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte pomocou nášho kontaktného formuláru.
Môžete nám napísať aj cez whatsapp (pod tel. číslom +43 699 170 539 88), kde nás môžete osloviť s Vašou právnou otázkou a dohodnúť si prvý bezplatný polhodinový telefonický rozhovor.